• EcoAG Wały Piastowskie 1 80-958 Gdańsk

Przygotowanie inwestycji - SIWZ (przetargi, usługa doradcza)

Świadczymy usługi inwestycyjne oraz doradcze, specjalizując się głównie w realizacji i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, związanymi z elektrowniami fotowoltaicznymi, gdzie w oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenie służymy pomocą na każdym etapie inwestycji, również w przygotowaniu częściowej lub kompletnej dokumentacji pod dofinansowanie z NFOŚiGW, PROW lub RPO.

Usługi – doradztwo dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

Celem działań prowadzonych przez JST jest budowa świadomości wśród mieszkańców,  dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla osiągnięcia konkretnych korzyści jej mieszkańców i szeroko pojętych korzyści dla całego obszaru JST.

Zapewnia kompleksowe wdrożenie innowacyjnych projektów dla JST i jej mieszkańców dotyczących rozproszonej energetyki związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE).

Przedmiotem współpracy z JST są różne odrębne obszary, natomiast całkowicie spójne w idei i promocji OZE na jej terenie:

>  Program PROSUMENT – NFOŚiGW – Mikroinstalacje dla mieszkańców obszaru JST montowane na ich domach i budynkach gospodarczych
>  Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach i terenach należących do JST– produkcja prądu elektrycznego na potrzeby obiektów zarządzanych przez JST lub na sprzedaż
>  PROW lub RPO  Mikroinstalacje wykonywane na obiektach należących do mieszkańców jak i obiektach należących do JST

Przykładowe działania na rzecz JST dotyczące instalacji  OZE:

>  Przygotowanie kampanii informacyjnej
>  Określenie i wskazanie grupy docelowej odbiorców proponowanych rozwiązań związanych z OZE
>  Przygotowanie materiałów informacyjno-reklamowych: ulotki, plakaty, foldery
>  Opracowanie wizualizacji na stronę WWW JST
>  Organizacja spotkań i Konferencji na temat OZE
>  Przygotowanie częściowej lub kompletnej dokumentacji pod dofinansowanie z NFOŚiGW , PROW lub RPO
>  Przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego
>  Przygotowanie Studium Wykonalności
>  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
>  Doradztwo techniczne
>  Analiza ekonomiczna inwestycji potwierdzająca opłacalność inwestycji
>  Przygotowanie indywidualnych projektów
>  Dobór optymalnych rozwiązań technologicznych
>  Przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej i wizualizacji inwestycji na dachu/gruncie
>  Przygotowanie mieszkańców JST do uczestnictwa w określonym programie
>  Nadzór nad realizacją Inwestycji

Umów się już dziś na spotkanie z naszym doradcą.

Skontaktuj się z nami!

KONTAKT